Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat

Yahudilikte Tevrat’a bakış, tarih boyunca farklılık göstermiştir. Rabbani Yahudiliğin ve onun günümüzdeki uzantısı Ortodoksluğun temelini oluşturan Rabbanî kaynaklarda, bir taraftan, “Bugünkü Tevrat’ın Musa’ya verilen Tevrat olduğu ve hiç değişikliğe uğramadığı” vurgulanırken, diğer taraftan, onun değiştirildiği, tahrif edildiği, içinde bilgi yanlışlıklarının ve çelişkilerin bulunduğu belirtilmiştir. Ayrıca, Tevrat’ın Musa’ya, yazılı ve sözlü olarak verildiği iddia edilmiş; rabbilerin yorumunu ihtiva eden “Sözlü Tevrat” onların yanında daha değerli sayılmıştır… Yahudi kaynaklarından faydalanılarak yapılmış olan bu çalışmada, Tevrat çeşitli yönleriyle incelenmekte, Tevrat’ın bir çok defa tahrif edildiği ve bunu Yahudi Rabbilerin doğruladığı ortaya konmakta; Müslümanlar arasında da zaman zaman tartışma konusu olan Tevrat’ın ve diğer kutsal kitapların tahrifi konusu incelenmektedir. Tevrat’ın tarihi serüvenini görebilmek için okunması gereken, Yahudi mezheplerinin Tevrat yorumları ile birlikte, Hıristiyanların Yahudilere ve yine Hıristiyanların kendi içlerindeki mezhep taraftarlarına yönelik tenkitlerine değin birçok konuda bilgi verilmekte ve tahrif ve tebdil konularına her üç din taraftarlarınca verilen anlamları ve bu anlamların Tevrat ve Mişna özelindeki yorumları aktarılmaktadır. Bunun yanı sıra Samiri Tevrat’ı konusunda da bilgi verilmektedir. Bazı Müslüman bilginlerin de Tevrat’ın değişmezliği konusundaki anlaşmazlıklarından bahsettiğini de aktarnaktadır bize yazar. İstifadeli bir kitap oldu.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...