Pavlus

Hıristiyanlık tarihinde dikkati çeken en önemli şahsiyet kuşkusuz Pavlus’tur. O yalnızca bir teolog ya da misyoner değil, kimliğiyle, kişiliğiyle, Hıristiyan kutsal metininde büyük önem arz eden mektuplarındaki söz ve yaklaşımlarıyla Hıristiyanlığın hemen her anlamında temel referansıdır. Pavlus, bir yönden yaklaşık iki bin yıldır ileri sürdüğü görüş ve düşünceleriyle tartışılagelen bir kişi, diğer yönden ise tarihte üstlendiği önemli rolün hemen herkesçe kabul edildiği bir düşünür, misyoner, teolog ve din kurucusudur. O, tarih boyu hem taraftarlarının hem de düşmanlarının ilgi odağı olmuştur. Pavlus, kimine göre halüsinasyonlar gören bir epileptik (Epilepsi, sık görülen bir nörolojik hastalıktır. Epilepside beyinde bulunan nöronlarda ani ve kontrolsüz boşalmalar olur. Bunun sonucunda hastada istemsiz kasılmalar, duyusal değişiklikler ve bilinç değişiklikleri meydana gelir. Epilepsi beyin sistemini etkilediğinden beynin yönettiği birçok fonksiyonu bozabilir) ya da sürekli vizyonlar gören bir histeriktir (Histeri veya isteri, psişik ve motor bozukluklar, özellikle duygusal reaksiyonlarda taşkınlık, ani sinirlenme, hareket bozuklukları, geçici kişilik değişimi ve günlük hafıza kaybı gibi çeşitli sistemlere ait psikosomatik şikayetlerle belirgin psikonevrotik bozuklu). Kimine göre ise o, yaratıcı bir düşünür, teolojik bir devrimcidir. Öğretilerini benimseyip kabul eden sıradan insanlara göre ise Pavlus, Tanrı oğlu İsa Mesih’in mesajını insanlara iletmek üzere Tanrı tarafından seçilen bir elçi, bir resuldür. Dolayısıyla görüşleri yorumları ve yaşamıyla başta Mesih öğretisi olmak üzere Hıristiyan teolojisine, inançlarına yön veren Pavlus’un bilmeksizin Hıristiyanlığı anlamak mümkün değildir (Kitabın arka yüzünden. Parantez içindeki açıklamalar ise Google amicadan). Yazar, Pavlus araştırmalarını, Pavlus’un Hayatını, Yetiştiği Çevre ve Kültürel Ortamını, Tarihsel isa ve Pavlus’un İsa anlayışı konularını ele almakta ve kısaca: Pavlus, İsa öldükten sonra ona inanan, daha doğrusu Şam yolunda ona göründüğüne iddia ettiği İsaya iman edip Hıristiyanlık dinini inşa eden Yahudi asıllı ufak-tefek yapılı, başı açık, çarpık bacaklı, kaşları birbirine bitişik, uzunca burunlu ve tamamen zarif bir adam olarak betimlenen bir şahıstır. Bazı kaynaklarda Pavlus’un, hocası Gamaliel’in kızına aşık olarak onunla evlenmek istediği, fakat kızın kendisini reddetmesi üzerine saldırganlaşarak öfkeyle Yahudi ilke ve değerlerine düşman olduğu ve bu doğrultuda Musa hukuku karşıtı faaliyetlere başladığı iddia edilir. Hoş bir kitap.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...